Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela. Tudi naša šola se je v letošnjem šolskem letu vključila v mednarodni projekt Erasmus+, ki bo trajal dve leti. Sodelovali bomo z osnovnimi šolami iz Španije, Turčije, Grčije in Poljske. Naslov projekta je »Keep your water clean, live the world«.
Glavni cilji našega projekta so: povečati znanje o vodi z različnih vidikov (znanstvenega, kulturnega, literarnega, umetniškega), ozavestiti učence o pomenu vode za človeštvo, pomagati učencem prepoznati splošne težave v zvezi s pomanjkanjem vode in jih prilagoditi lokalnim razmeram, spodbujati državljansko udejstvovanje učencev v problemih, povezanih z ekologijo in okrepiti vlogo šole v lokalni skupnosti, razvijati ustvarjalnost in kulturno zavest učencev, izboljšati znanje jezika, ustvariti mrežo „Water friendly schools“ ter jo razširiti s pomočjo lokalne skupnosti.
Na šoli bomo izvajali aktivnosti iz različnih tematskih sklopov: »Voda v preteklosti«, »Voda in zdravje«, »Znanost o vodi« ter »Voda in prihodnost«. Pri tem se bomo povezovali tudi z lokalno skupnostjo in se udeleževali mednarodnih izmenjav za učence in učitelje.

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Skupna spletna stran projekta se nahaja na: https://cleanwater.splet.arnes.si/

Aktivnosti v šolskem letu 2020/2021

Knjižnična gradiva na temo “Voda v preteklosti”

  Seznam gradiv na temo: »Voda v preteklosti«


Animirani film o Čatežu

 O Čatežu

   Animirani film o Čatežu

  Fotografije iz snemanja


Animirani film Povodni mož/Rusalka

 O Rusalki

 Animirani film Rusalka

Fotografije iz snemanja


Učenci 4., 5. in 6. razredov so pri neobveznemu izbirnemu predmetu umetnost izdelovali kipce povodnega moža iz žgane gline.

  Izdelki učencev


Obeležitev svetovnega dneva voda 2021

 Povezava do prispevka na spletni strani

Nabor video vsebin ob svetovnem dnevu voda

 Likovna razstava


Izbiranje logotipa projekta

Fotografije


Likovno ustvarjanje učencev

 Fotografije


Delavnica o kemijski analizi vode (6. razred – 7. 4. 2021)

  Fotografije


Animacija »Water is life«

 

 

Aktivnosti v šolskem letu 2021/2022

  Povabilo k sodelovanju v Erasmus+ tim učencev

  Besedilo povabila


  Vzpostavljena e-friend shema prijateljstva

   

  Priprava skupne spletne strani projekta

  Povezava do spletne strani projekta

   

  Naravoslovni dan – 19. 11. 2021

  Povezava do prispevka na spletni strani


  Video s posnetki dejavnosti

   

   

  Padlet I need water to …

    

  Spletno srečanje sodelujočih partnerjev preko videokonference

  Povezava do prispevka na spletni strani

   

   Priprava predstavitvenega videa šole

   


  Načrtovalni sestanek projektnih partnerjev v Turčiji

  Izobraževalni sistem v Sloveniji

  Vtisi iz sestanka

  E-book sestanka v Turčiji


  Obeležitev svetovnega dneva voda 2022

  Povezava do prispevka na spletni strani


  Delavnice v okviru projekta “Ekoremediacije okoli nas”

     Ekoremediacija

    Fotografije iz delavnice

   

  Aktivnosti v šolskem letu 2022/2023

  Raziskava možnosti zmanjševanja porabe pitne vode in varčevanja z družinskim in občinskim proračunom

  Predstavitev rezultatov ankete na šolski skupnosti

  Obeležitev svetovnega dneva voda 2023

  Povezava do prispevka na spletni strani

  Mobilnost v Sloveniji

  E-book mobilnosti v Sloveniji

  Predstavitev aktivnosti mobilnosti v Sloveniji

  Uradna himna projekta

  Ozaveščevalni animirani film “Voda je dragocena”

  Ozaveščevalna didaktična igra

  Fotografija

  Mobilnost v Grčiji

  Povezava do prispevka na spletni strani

   Rezultati ankete

   Vodni odtis

  Vtisi iz Grčije

    E-book mobilnosti v Grčiji

   
   Mobilnost v Španiji

  Povezava do prispevka na spletni strani

  Povezava do fotografij iz Španije

   Tečaj španščine

   Pomen voda v preteklosti in prihodnosti

  E-book mobilnosti v Španiji

  Dejavnosti in vtisi iz Španije

  Mobilnost na Poljskem

  Povezava do prispevka na spletni strani

  Povezava do fotografij iz Poljske

   Tečaj poljščine

  Slovenia_sport_survey_report

  E-book mobilnosti na Poljskem

  Utrinki izvedenih mobilnosti z učenci 

  Water Friendly School Plan

  Kako postati vodi prijazna sola

  Water Friendly School Plan

  Ozaveščevalni letak

  OŠ Gornja Radgona – vodi prijazna šola

  Ozaveščanje – nalepki za varčevanje z vodo (nameščena pri vseh umivalnikih na šoli)

  Varčuj z vodo

  Samo 1%

  Zastava projekta

   

  (Skupno 2.229 obiskov, današnjih obiskov 1)
  Dostopnost